strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna
POLITECHNIKA ŚLĄSKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
zorganizowana w ramach kongresu nauki
z okazji 60 rocznicy powstania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
przy współudziale:
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN,
Śląskiej Regionalnej Izby Architektów,
Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Katowice,
Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Katowice,
Komisji Urbanistyki i Architektury PAN o/Katowice
pt.
ODNOWA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO
KONCEPCJE-PROGRAMY-PROJEKTY

Gliwice 02-04 czerwca 2005
CEL KONFERENCJI
Problematyka konferencji dotyczy jakości środowiska zbudowanego aglomeracji przemysłowej oraz poszukiwania dróg jego odnowy. Celem dyskusji jest przegląd oraz analiza studiów i badań teoretycznych na tle prac koncepcyjnych i projektowych wykonywanych w ramach praktycznej działalności zawodowej architektów i urbanistów. Powyższa tematyka dyskutowana będzie w trzech sesjach problemowych:

-rola dziedzictwa historycznego w procesie rewitalizacji krajobrazu kulturowego,
-kierunki rozwoju przestrzennego aglomeracji przemysłowych,
-jakość środowiska zbudowanego w koncepcjach i projektach architektonicznych.
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska
Prof. P G dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Prof. P W dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak
Prof.zw dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Prof. P Wr dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska
CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI
02-04 czerwca 2005 Politechnika Śląska w Gliwicach
TERMINARZ KONFERENCJI
- nadesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa .............. do 15 lutego 2005
- nadesłanie pełnego tekstu artykułu .............. do 15 kwietnia 2005
- wpłata kosztów uczestnictwa .............. do 05 maja 2005
KOSZT UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna wynosi 450zł
Wpłaty należy dokonać na konto:
Politechnika Śląska
ING Bank Śląski S.A., o/Gliwice
nr.konta : 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
koniecznie z dopiskiem: konferencja RAr
Warunkiem przygotowania faktury VAT na dzień 02 czerwca 2005r. jest podanie numeru NIP na karcie zgłoszenia.
BIURO KONFERECJI
dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński
dr inż. arch. Wiesława Mikoś-Rytel - sekretarz konferencji
dr inż. arch. Jarosław Figaszewski - zaenergo@polsl.gliwice.pl
mgr inż. arch. Krzysztof Zalewski - sekretarz techniczny
ADRES KORESPONDENCJI
Zgłoszenia i nadesłanie materiałów należy dokonywać na adres:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice, z dopiskiem konferencja RAr lub drogą elektroniczną na adres: konferencja.RAr@polsl.pl
Informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 2371685 lub na stronie http://zeus.polsl.pl/~ular
 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.