strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna
WARUNKI STUDENCKIEGO KONKURSU SARP O/Katowice NA PROJEKT KONCEPCYJNY
"ARANŻACJI GALERII ARCHITEKTURY SARP ORAZ PROJEKT BARU" W KATOWICACH PRZY UL. DYREKCYJNEJ 9

1.Postanowienia ogólne:
1.1. Konkurs jest organizowany przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin Konkursów SARP zatwierdzony Uchwałą nr 82 ZG SARP z dnia 20.02.1998 z uzupełnieniem z dn. 07.05.2000 r.
1.2. Rodzaj i forma konkursu: ogólnopolski, otwarty dla studentów wydziałów
architektury politechnik, prywatnych szkół architektonicznych i wzorniczych oraz studentów wydziałów architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) ASP.
1.3. Cel konkursu: projekt aranżacji Galerii Architektury SARP z uwzględnieniem wielofunkcyjności przestrzeni wraz z projektem cafe-baru, będącego integralną jej częścią.
2. Obowiązujące ustalenia merytoryczne:

2.1. Treść zadania konkursowego.
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie koncepcji aranżacji Galerii Architektury SARP nastawionej na prowadzenie następujących aktywności środowiska architektonicznego:

 • wystawy stałe i czasowe prezentujące twórczość architektoniczną i urbanistyczną architektów polskich i zagranicznych , ze szczególnym uwzględnieniem utworów architektonicznych i urbanistycznych zrealizowanych lub zaprojektowanych na obszarze Katowic i Górnego Śląska,
 • wystawy i dyskusje związane z konkursami architektonicznymi i urbanistycznymi,
 • uroczystości ( przyznawanie nagród , odznaczeń ) związane z architektonicznym życiem miasta i regionu,
 • stała prezentacja makiet urbanistycznych Katowic aktualizowanych w miarę realizacji nowych budynków - skala 1:5000 i 1:1000,
 • spotkania i dyskusje poświęcone aktualnym problemom polityki przestrzennej i architektury miasta,
 • prelekcje i prezentacje dla młodzieży szkolnej,
 • projekcje filmów video o architekturze,
 • posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury,
 • promocja i stała sprzedaż wydawnictw poświęconych architekturze,
 • siedziba SARP O/Katowice - część biurowa galerii
 • Biuro Galerii.

Większa część spotkań i prelekcji będzie odbywać się na piętrze połączonym wewnętrznymi schodami z parterem. Tam również zlokalizowane jest Biuro SARP. Frontowa część lokalu na parterze to część przeznaczona pod ekspozycję, środkowa część dla cafe-baru, w głębi zlokalizowane będzie Biuro Galerii.
Oprócz zadań o charakterze popularyzowania szeroko pojętej problematyki architektonicznej, część galerii pełnić będzie funkcję komercyjną jako cafe-bar.
Podstawowym problemem, który należy rozwiązać to harmonijne połączenie
i segregacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w przestrzeni galerii. Zwrócić należy, więc uwagę na elastyczność i prostotę aranżacji. Dowolne zmiany konfiguracji mogą następować bowiem co kilka tygodni a nawet co kilka dni. Przykład: równoczesna wystawa konkursu architektonicznego (3 tygodnie) i produktów firmy budowlanej (1 tydzień), następnie wernisaż i wystawa fotografii (3 tygodnie) w miejsce produktów firmy budowlanej; w międzyczasie 2 projekcje filmów oraz stała działalność kawiarenki.
Dopełnienie przestrzeni galerii stanowi cafe - bar (lada barowa) wraz ze stolikami (5-6) i krzesłami - główny element zadania konkursowego. Organizator w materiałach rysunkowych określił wszystkie podstawowe uwarunkowania lokalizacyjne: zaplecze kuchenne, punkt (punkty) podłączenia wody i odprowadzenia kanalizacji, gniazdka i przyłącza elektryczne, oświetlenie. Wymienione jest też wyposażenia baru: zlewozmywak jednokomorowy, zmywarka, kostkarka, lodówka, ekspres do kawy i kasa fiskalna, dystrybutor piwa wraz z beczką, typu keg ekspozytor alkoholu, wieszak na szkło, itp. Organizator spodziewa się, że wymagane użytkowaniem urządzenia nie zdominują projektowanego baru.
Istotne jest, aby zaprojektowany cafe-bar stał się formalnie ważnym elementem kompozycji przestrzeni galerii. Powinien w sposób harmonijny uzupełniać minimalistyczny wystrój wnętrza opartego o grafitowy kolor posadzki, białe ściany i sufit podwieszany oraz wykończenia z blachy ocynkowanej (podwieszane szyno-przewody elektryczne). Lada barowa jako element wystroju wnętrza Galerii Architektury SARP powinna w sposób wyjątkowo wyrafinowany oddziaływać zarówno na znawców projektowania jak i odwiedzających ją gości. Nie wykluczone, że może stać się elementem mobilnym, przy rozwiązaniu problemów technicznych podłączeń.
Należy zwrócić uwagę na sposób wykonania baru. Zostanie on zrealizowany w oparciu o technologię firmy Nowy Styl. Jest to ogólnoświatowy producent mebli biurowych oraz mebli do aranżacji wnętrz mieszkalnych. Nowy Styl wyposażył już galerię w krzesła z giętego drewna w kolorze naturalnym oraz czarnym.
Projekty baru powinny być przygotowane pod kątem użycia stali, płyty meblowej (krytej melaminą lub fornirem) i szkła. Zastosowanie tych surowców jako materiałów konstrukcyjnych baru jest jednym z założeń podstawowym. Nie należy jednak ograniczać się do tych materiałów. Aplikacje innych materiałów są dopuszczalne. Organizator nie uściśla procentowego udziału drewna i innego (innych) materiałów w ramach projektu baru, pozostawiając tę kwestię do decyzji Uczestników.
Organizator dysponuje również 80 m2 sufitu firmy Ecophon 60x60 w kolorze czarnym, który zamierza użyć do aranżacji stropu nad cafe. W projekcie stropu należy rozwiązać funkcję ekranu akustycznego, jak również zaproponować jego atrakcyjną formę. Istniejący system oświetlenia stanowi stały i niezmienny element wyposażenia.
Stan istniejący.
Lokal znajduje się na parterze budynku przy ul. Dyrekcyjnej 9. Budynek został wzniesiony na początku wieku i był wielokrotnie przebudowywany, przy czym najpoważniejsze przeróbki parteru miały miejsce w 1925 roku, kiedy to dla potrzeb Banku Francusko - Polskiego wykonano istniejące do dziś słupy o konstrukcji stalowej, uwalniając przestrzeń parteru od ścian nośnych.
Na przełomie 2003-2004 wykonane zostały prace modernizacyjne wnętrz i adaptacja na Galerię Architektury SARP. Z pierwotnego wystroju zachowane zostały: plafon części wejściowej, sztukateria sufitów, a także marmurowe okładziny słupów, pilastrów oraz części nieczynnej klatki schodowej. Częściowo wprowadzony został sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Posadzka wykonana została z betonu artystycznego w kolorze grafitowym. Przestrzeń galerii, zasadniczo otwartą przedzielono ścianą ze szkła hartowanego, gdzie zlokalizowano biuro galerii. Programowo ubogą funkcję galerii uzupełniono o: dwie toalety i zaplecze kuchenne oraz mini-zaplecze.
Lokal wyposażony jest w instalacje:

 • centralnego ogrzewanie (ogrzewanie podłogowe),
 • instalacje wodno - kanalizacyjną,
 • instalacje elektryczną (rozprowadzaną w szyno-przewodach pod sufitem),

Dane liczbowe :
Powierzchnia lokalu na parterze -167,32 m2 - wysokość od 3.33 do 3,90m.

2.2. Obowiązujący zakres opracowania:

A. 1 plansza rysunkowa 100 x 70 (komponowana poziomo)

A.1. Rzut galerii z kompozycją baru 1:50,
A.2. Rzut lady barowej z wyposażeniem 1:20,
A.3. Charakterystyczne przekroje 1:20,
A.4. 2 perspektywy wykonane w dowolnej technice, przedstawiające w pełni
zamysł autora

B. opis techniczny - maksymalnie 2 strony

B.1. Opis ideowy rozwiązania,
B.2. Opis proponowanych materiałów i rozwiązań.

2.3. Kryteria oceny

A. Uzyskanie oryginalnego i wartościowego projektu aranżacji wystroju wnętrza mogącego stanowić wizytówkę galerii.
B. Uzyskanie rozwiązania pozwalającego na faktyczną realizację.
C. (niezaskarżalność projektu)

Jedynie wystarczająco praktycznie opisana i eksponująca możliwość realizacji praca może otrzymać główną nagrodę.

3. Formalne zasady przeprowadzenia konkursu:
3.1. Sposób opracowania prac konkursowych

Całość pracy konkursowej stanowią:


A. Plansza rysunkowa 100 x 70 cm w układzie poziomym wykonana dowolną techniką trwałą czytelnie ilustrującą projekt. Nie wolno stosować antyram ani fotoram - plansza ma być naklejona lub narysowana na sztywnym podkładzie,
B. Koperta oznaczona napisem "OPIS" zawierająca opis techniczny (maksymalnie 2 strony),
C. Koperta oznaczona napisem "KARTA" zawierająca kartę identyfikacyjną:
Karta identyfikacyjna powinna zawierać następującą tabelę :

Imię i Nazwisko Adres Procentowy udział w pracy Podpis
       


Na pierwszym miejscu na liście autorów należy wpisać imię i nazwisko autora (w przypadku indywidualnej pracy) lub osoby reprezentującej zespół uczestniczący w konkursie. Wszystkie osoby wymienione w formularzu muszą własnoręcznie złożyć przy swoim nazwisku podpis.
Koperta z kartą identyfikacyjna powinna również zawierać :
- oświadczenie uczestnika konkursu o przyjęciu zobowiązania kontynuacji projektu w przypadku wyznaczenia pracy do realizacji.

Plansza (A), opis techniczny (B) i zapieczętowana koperta z kartą identyfikacyjną (C) oznaczone zostają dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy umieszczaną w prawych górnych rogach. Ponadto, kopertę z kartą identyfikacyjna (C) należy przymocować na odwrocie planszy (A). Wszystkie elementy składowe pracy konkursowej należy umieścić w jednym wspólnym opakowaniu opisanym:

PROJEKT KONCEPCYJNY " ARANŻACJI GALERII ARCHITEKTURY SARP ORAZ PROJEKT CAFE BARU"

Na składanych materiałach konkursowych nie można umieszczać żadnych napisów nie związanych z treścią konkursu, takich jak: znaki rozpoznawcze, nazwiska autorów, podpisy lub inne mogące sugerować możliwość identyfikacji autorów pracy konkursowej.

3.2. Składanie prac

Uczestnicy konkursu składają swoje prace w dniu 7.04.2005 w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 - tel. 253 97 74 na ręce Managera Galerii Pani Anny Pohl.

Prace konkursowe należy doręczyć za pokwitowaniem zawierającym liczbę rozpoznawczą pracy. W wypadku korespondencyjnego złożenia pracy musi ona zostać dostarczona w dniu 8.04.2005 w godzinach przyjmowania prac.

3.3. Kwalifikacja prac do grupy "N" i "O".


Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w warunkach konkursu w rozdziale 2 i 3 będą zakwalifikowane do grupy "N"
Prace konkursowe spełniające wymagania określone w warunkach konkursu będą zakwalifikowane do grupy "O"
Prace z grupy "N"nie są rozpatrywane przez jury.
O zakwalifikowaniu prac do grup "N" i "O" zadecyduje jury na pierwszym posiedzeniu.


3.4. Jury

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 1. Arch. Robert Konieczny
 2. Arch. Jan Kubec
 3. Arch. Oskar Grąbczewski
 4. Arch. Tomasz Studniarek
 5. Elżbieta Szydłowska - Dyrektor Marketingu Nowy Styl
 6. Technolog Nowy Styl

Sąd konkursowy przyzna nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy "O" zgodnie z kryteriami wynikającymi z warunków konkursu.
Ujawnienie wyników konkursu oraz nazwisk uczestników nastąpi w dniu zakończenia przewodu oceniającego zgodnie z harmonogramem konkursu.

3.5. Nagrody:

W konkursie zostanie przyznana 1 nagroda
1. Nagroda - 5000 zł. Z uwagi na przeznaczenie nagrody głównej do realizacji, wypłata nagrody nastąpi w dwóch ratach: 2000zł - nagroda właściwa, 3000zł - projekt wykonawczy.

3.6. Terminy konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu - 3.03.2005
 • Składanie pytań przez uczestników - do 15.03.2005
 • Składanie prac - 7.04.2005
 • Prace Sądu Konkursowego - 7.04.2005 - 13.04.2005
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników z dyskusją pokonkursową wernisaż krzeseł firmy Nowy Styl - 14.04.2005 w Galerii Architektury SARP
 • Wystawa prac konkursowych - 14.04.2005 - 28.04.2005
 • Prezentacja krzeseł z kolekcji firmy Nowy Styl w Galerii Architektury
  14.04.2005 - 21.04.2005
 • Przekazanie ostatecznej wersji projektu wykonawczego - 28.04.20

3.7. Zgłaszanie pytań i udzielanie odpowiedzi

Anonimowe pytania należy składać pod adres:
Sekretarz Konkursu
Marek Wiktorczyk
SARP O/Katowice
Ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

fax. 032 2539230

Odpowiedzi zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich uczestników konkursu z zachowaniem anonimowości.

3.8. Ustalenia wiążące uczestników konkursu i Zlecającego:

Po rozstrzygnięciu konkursu Zlecający zleci autorowi lub autorom najlepszej pracy wykonanie dokumentacji projektowej ( projektu wykonawczego) w zakresie niezbędnym do wykonania tematu konkursu i na zasadach nagrodzonej pracy, w uzgodnieniu z technologami Nowy Styl oraz użytkownikiem cafe.

3.9. Sposób wykorzystania wyników konkursu

 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Komunikacie ZG SARP i w Informatorze Oddziału SARP oraz na stronie internetowej www.sarp.katowice.pl
 • SARP oraz Zlecający zastrzegają sobie prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej a także reprodukcji prac w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach SARP-u z zachowaniem praw autorskich na zasadach określonych w Ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych;
 • Po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród prace nagrodzone
  (plansze i opisy) stają się własnością Zleceniodawcy z zachowaniem praw autorskich do utworów;

3.10. Wykaz materiałów dostarczonych uczestnikom konkursu

 • Rzut parteru 1:100 - z zaznaczoną lokalizacją baru
 • Rzut sufitu
 • Przekroje 1:100 - stan istniejący
 • Zdjęcia lokalu - stan istniejący
 • Projekt zamienny aranżacji

Warunki konkursu można otrzymać bezpłatnie w siedzibie SARP O/Katowice :
Ul. Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice tel 253 97 74 fax. 032 2539230.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zestaw pytań nr I:

 1. Dla podstawowego określenia projektowanego cafe-baru nieodzowne jest określenie sposobu korzystania z niego.
  ODPOWIEDŹ: Korzystanie z cafe-baru ma miejsce: podczas prowadzenie przez Galerię Architektury SARP różnorodnych aktywności środowiska architektonicznego (wymienione w warunkach konkursu) jak i podczas codziennego funkcjonowania Galerii od godz. 10.00 do 22.00.
 2. Czy korzystanie z cafe-baru odbywać się będzie na zasadzie ogólnej dostępności do niego poprzez ludzi zgromadzonych w Galerii SARP? Czy też należy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie sytuacje, w której mamy do czynienia z 1-osobową obsługą cafe-baru?
  OPDOWIEDŹ: Przyjmuje się założenie, że bar obsługiwać będą dwie zatrudnione osoby. Założenie to zweryfikuje jednak frekwencja klientów w trakcie regularnego funkcjonowania Galerii 10.00-22.00. Spektakularne imprezy okolicznościowe obsługuje dodatkowo firma cateringowa.
 3. Czy projekt może/ma uwzględnić mobilność pewnych części baru? ODPOWIEDŹ: "Nie wykluczone, że (cafe-bar) może stać się elementem mobilnym, przy rozwiązaniu problemów technicznych podłączeń".
 4. Czy przez pojęcie cafe-bar należy rozumieć rodzaj kompleksowej lady, czy też zestaw typowej lady barowej wraz z układem kuchennym? OPDOWIEDŹ: Należy uściślić zakres prowadzonej działalności cafe-baru: napoje gorące (kawa, herbata, kakao itp.), napoje zimne, kruche ciastka, paluszki, słodycze. Przewiduje się ewentualnie rozszerzenie działalności o dostarczanie gotowych produktów (kanapek, sałatek) przez firmę cateringową. Chodzi więc raczej o "kompleksową ladę" pozwalającą na przygotowanie opisanych produktów do sprzedaży niż o "zestaw typowej lady barowej wraz z układem kuchennym". Przypomina się, że podstawowe zaplecze kuchenne ze zlewozmywakiem i lodówką istnieje.

Zestaw pytań nr II:

 1. Czy dopuszczalny jest udział zespołów projektowych?
  ODPOWIEDŹ: Tak, patrz punkt 3.1 warunków konkursu.
 2. Czy uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od werdyktu jury? ODPOWIEDŹ: Jury ma prawo do zmiany wysokości i ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody, jak również nie przyznania I nagrody w wypadku, gdy stwierdzi ,że poziom nadesłanych prac jest niezadowalający. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. Uczestnikom konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.