strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

komunikat nr 2
Sąd konkursowy na posiedzeniu w dniu 14.04.2005 w Katowicach podjął decyzję o unieważnieniu konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulic: Św. Jana , Dworcowej i Mariackiej w Katowicach, z powodu zmiany istotnych warunków w szczególności zakresu opracowania i kosztów inwestycji , co zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" wymaga zmiany procedury głoszenia konkursu .
Równocześnie z upoważnienia Zamawiającego, Prezydenta Miasta Katowic Sąd Konkursowy przygotowuje nowe warunki konkursu.
Przewiduje się ogłoszenie nowego konkursu na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku oraz rozstrzygnięcie we wrześniu br.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które wniosły opłatę za warunki konkursu mogą otrzymać zwrot tych opłat lub nieodpłatnie otrzymać warunki nowego konkursu.
Uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorem konkursu: tel: (032) 25 39 774 fax: 25 39 230 lub e mail: biuro@sarp.katowice.pl
Z poważaniem
Sekretarz Konkursu
Arch. Piotr Buśko

komunikat nr 1
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzonymi zmianami w regulaminie konkursu, ulega przedłużeniu termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 26.04.2005 do godz. 13.00.
Szczegółowe informacje wraz z nową wersją warunków konkursu będą dostępne w siedzibie SARP w Katowicach od dnia 13.04.2005. Nowe Warunki Konkursu będą przesłane zgłoszonym do udziału w konkursie zespołom.

Sekretarz organizacyjny konkursu
Arch. Piotr Buśko


Prezydent Miasta Katowice ogłasza KONKURS realizacyjny , ogólnopolski, otwarty (za zgłoszeniami) na Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulic św.Jana, Dworcowej, Mariackiej w Katowicach

Organizacja i przeprowadzenie Konkursu zostały powierzone Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Katowice , 40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9 Tel: (032) 25 39 774 fax: (032) 25 39 230 e-mail: biuro@sarp.katowice.pl, www.sarp.katowice.pl

Warunki konkursu w formie CD można nabyć (koszt reprodukcji materiałów konkursowych) w cenie 100,-zł brutto, w terminie do 11.04.2005 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach ,ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, lub za zaliczeniem pocztowym po wysłaniu zamówienia (fax,e-mail) zawierającego dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury VAT wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Karty identyfikacyjne należy składać do dnia 12 kwietnia 2005 do godz. 13:00 w siedzibie SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Otwarcie kart identyfikacyjnych
nastąpi 12 kwietnia 2005 o godz. 14:00 ogłoszenie wyników kwalifikacji 14 kwietnia 2005 r
termin składania pytań konkursowych do 20 maja 2005 r. odpowiedzi na pytania do 25 maja 2005.

Prace konkursowe należy składać 10 czerwca 2005, między godziną 12,00-16,00 w siedzibie SARP O/Katowice .
W konkursie mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będący członkami Izby Architektów.

Ogłoszenie wyników konkursu, 16 czerwca 2005 r. godzina 12:00 Galeria Architektury SARP ul. Dyrekcyjna 9


Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda - 20.000 zł, zlecenie wykonania projektu w trybie zamówienia "z wolnej ręki"
II nagroda - 12.000 zł
III nagroda - 8.000 zł

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.