strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

CYKL SEMINARIÓW W RAMACH PROGRAMU:
ARCHITEKTURA ZGODNA Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach wraz z Fundacją Twórców Architektury i Stowarzyszeniem Cobaty zaprasza na seminarium "Architektura Zrównoważona. Jakość i Materiały budowlane"
które odbędzie się dn. 19. 04. 2005 w godzinach: 10.00-18.00 w Katowicach,
w Galerii Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9.

Celem seminarium jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na rozwiązania przestrzenne i techniczne w budownictwie. Rozwiązania te powinny zmierzać do spełnienia Dyrektywy UE 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która ma być wdrożona przez państwa członkowskie do 4 stycznia 2006. Seminaria są wstępem do konkursu, którego celem będzie wypracowanie praktycznych i aktualnych kryteriów dotyczących projektowania środowiska mieszkaniowego oraz podejścia do architektury obejmującego cały cykl życiowy budynku. Konkurs architektoniczny dotyczyć będzie budownictwa wielorodzinnego, przede wszystkim "na wynajem". Problematyka seminariów będzie się koncentrowała na tym zagadnieniu, ale zostaną również zaprezentowane inne dziedziny twórczości architektonicznej, między innymi budownictwo jednorodzinne, obiekty kultury i edukacji.

Program seminarium:

Godz. Prelegent temat Czas trwania
10:00 Przedstawiciel Miasta 15 min.
10:15 Organizator 15 min.
10:30 Anna Micuń MI Dyrektywa 2002/91 30 min.
11:00 Architektura 30 min.
11:30 Architektura Zrównoważona 30 min.
12:00 Kawa
12:20 Architektura wnętrz/komfort 30 min.
12:50 Architektura krajobrazu 30 min.
13:20 Lunch
14:30 Krzysztof Skalski Rewitalizacja 30 min.
15:00 Frederic Ragot Haute Qualite Evironnementale (HQE) 45 min.
15:45 Kawa
16:05 Rockwool Izolacja 20 min.
16:25 Katarzyna Jasińska Serwis i Konserwacja Obiektów 20 min.
16:45 Jolanta Grochowski Warbud Organizacja placu budowy 30 min.
17:15 Fin Forest Drewno w architekturze 30 min.
17:45 Zakończenie

Warunki uczestnictwa:
Koszt udziału w seminarium wynosi 50 zł od osoby.
W ramach opłaty seminaryjnej każdy uczestnik otrzyma zbiór materiałów, teksty prelekcji związanych z tematem cyklu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto FTA numer: 48 1090 1737 0000 0001 0093 4153 lub w dniu seminarium, podczas rejestracji w Galerii Architektury SARP.

Zgłoszenia do udziału w seminariach przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2005 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.
Prosimy o zgłoszenia mailowe lub faksem z podaniem danych osobowych, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz nazwy miasta, w którym będziecie Państwo uczestniczyć w seminarium. Karty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej www.fta.pl

Adres korespondencyjny:
Fundacja Twórców Architektury
Ul. Murawa 29
61-655 Poznań
Tel: 061 8213 618 Faks: 061 820 31 35
e-mail: seminaria@fta.pl


ORGANIZATORZY:
COBATY WARSZAWA
FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY
SARP - ODDZIAŁ KATOWICE
PARTNERZY
Narodowa Agencja Poszanowania Energii
PTES ISES (Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej ISES przy IPPT PAN)
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Sponsorem spotkania w Galerii Architektury SARP są firmy:POLIFARB oraz SIGMA

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.