strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Katowice, 2005. 06. 06
Protokół z obrad jury konkursu
Architektura Roku Województwa Śląskiego - rok 2004

Jury konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego - rok 2004 w składzie


1. arch. Kazimierz Łatak - przewodniczący
2. arch. Zygmunt Konopka,
3. arch. Zbigniew Jędrzejkiewicz,
4. arch. Przemo Łukasik,
5. arch. Tomasz Studniarek,
6. arch. Arkadiusz Płomecki - sekretarz organizacyjny konkursu

zebrało się w dniu 2005. 06. 06. Przewodniczącym sądu został arch. Kazimierz Łatak.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez autorów pracami ( wg załącznika nr 1 ) zostały wybrane obiekty nominowane do Nagród regulaminowych w/w konkursu.
Lista obiektów nominowanych


Kategoria Młody Twórca

 1. arch.arch. Monika Jaśkiewicz, Sebastian Borecki

Kategoria Obiekt

 1. Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Jordana 18
  STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-045 KATOWICE UL. RÓŻANA 8/3
  Autorzy - arch. Henryk Wilkosz, arch. Jerzy Stysiał, arch. Tadeusz Orzechowski, arch. Jacek Kuś z zespołem.
 2. Budynek Mieszkalny wielorodzinny w Katowicach przy ul. Radomskiej
  AUTORZY : ARCH. ARCH. BEATA I WITOLD GOCZOŁOWIE
 3. Centrum Konferencyjno- Administracyjno-Hotelowe WĘGLOKOKS S.A W Katowicach przy ul. Pszczyńskiej
  AUTORZY : ARCH.W.WOJCIECHOWSKI ,ARCH.D.PALETA z zespołe

Kategoria Wnętrze:

 1. Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
  Katowice ul. Jordana 18
  STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-045 KATOWICE UL. RÓŻANA 8/3
  Autorzy - arch. Henryk Wilkosz, arch. Jerzy Stysiał, arch. Tadeusz Orzechowski, arch. Jacek Kuś z zespołem.
 2. Kaplica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  Katowice ul. Jordana 18
  STABIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-045 KATOWICE UL. RÓŻANA 8/3
  Autorzy - arch. Henryk Wilkosz, arch. Jerzy Stysiał, arch. Tadeusz Orzechowski, arch. Jacek Kuś z zespołem.
 3. Tyskie Muzeum Piwowarstwa w Tychach przy Alei Bielskiej
  AUTORZY : ARCH.ARCH. TOMASZ KONIOR, KRZYSZTOF BARYSZ Z ZEPOŁEM

Wszystkie w/w obiekty zostały zakwalifikowane do oglądu podczas objazdu, po którym w siedzibie SARP o/Katowice wznowiono obrady.

Nagrodę Grand Prix
jury jednogłośnie przyznało Budynkowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Jordana 18 firmy STABIL sp. z o. o.
autorstwa - arch. Henryk Wilkosz, arch. Jerzy Stysiał, arch. Tadeusz Orzechowski, arch. Jacek Kuś z zespołem za spójność obiektu traktowanego jako jedność zewnętrza i wnętrza, jakość i profesjonalizm prezentowanych prac. Autorzy wytworzyli w ważnym dla miasta miejscu nową jakość wpisującą się doskonale w modernistyczne kwartały. Na uwagę zasługuje współpraca z artystami plastykami w postaci doskonale zaprojektowanych elementów serigraficznych oraz twórczego wykorzystania szkła jako tworzywa wnętrzarskiego.

Nagrodę Wnętrze Roku
jury przyznało WNĘTRZU Tyskiemu Muzeum Piwowarstwa w Tychach autorstwa arch.arch. T. Koniora i K. Barysza za renowację i modernizację zabytkowych obiektów zachowującą ich charakter i eksponującą unikalne walory. Rozbudowa w postaci szklanej recepcji a także elementów antresoli znakomicie wpisuje się w historyczny układ budynków wydobywając ich przemysłowy charakter. Na uwagę zasługuje powściągliwość w stosowaniu materiałów .

Jury przyznało jedno wyróżnienie:
Wyróżnienie przyznano autorom budynku wielorodzinnego autorstwa arch.arch. Beaty i Witolda Goczołów charakteryzującego się zauważalnym umiarem i powściągliwością, jakością i profesjonalizmem. W świetle kakofonii pomysłów formalnych, materiałowych i kolorystycznych budynków powstających wokół obiekt stanowi dobry przykład godny promowania.

Nie przyznano Nagrody Młody Twórca Śląskiej Architektury z powodów formalnych.

Na tym obrady jury konkursu zakończono, sporządzono i podpisano protokół.

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.