strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Spotkanie górnośląskich architektów
Seminarium "Mury w architekturze"

W ostatni czwartek czerwca (30.06) w Galerii Architektury SARP w Katowicach ponad 50 architektów i konstruktorów spotkało się na seminarium pt."Mury w architekturze / Nowoczesne mury zbrojone na terenach szkód górniczych". Projektantów zaprosiły firmy partnerskie Bekaert i Habe, wspólnie z katowickim oddziałem SARP oraz Galerią Architektury SARP.

Spotkanie było niejako podwójne - w pierwszej części odbyła się prezentacja możliwości architektonicznych systemu MurforŽ, część drugą poświęcono pierwszej w Polsce (!) oficjalnej prezentacji wyników badań systemowych metod zbrojenia murów prowadzonych na Politechnice Śląskiej od 2003 roku.
Gości przywitał Zbigniew Gliwa z katowickiego oddziału SARP: - "Cieszymy się, mogąc współorganizować to spotkanie. Wyraźnie widzimy potrzebę współpracy z firmami prowadzącymi badania nam materiałami budowlanymi mającymi tak duże znaczenie dla budownictwa w naszym regionie. Dzięki takim spotkaniom mamy szansę bezpieczniej projektować i realizować".
Pierwszy wykład poprowadził Sylwester Trześniewski, dyrektor techniczny firmy Habe, zajmującej się kompleksowo zbrojeniem murów oraz systemowymi mocowaniami elewacji i nadproży murowanych. Mówił o możliwościach, jakie daje projektantom system Murfor - kratowniczki z wysokojakościowej stali, umieszczane w poziomych spoinach murów. Opierając się na realizacjach najbardziej prestiżowych polskich obiektów spośród 5-letnich doświadczeń firmy, pokazał takie rozwiązania jak kilkumetrowej rozpiętości nadproża murowane z cegły klinkierowej, ponad 7-metrowe elewacje podwieszone na systemach konsol, czy mury z cegły układanej bez przewiązań. Dla architektów duże znaczenie miało, że Habe podejmuje się pełnej obsługi inwestycji: od doradztwa i wyceny, przez rysunki wykonawcze, po nadzór na placu budowy, proponując wszystkie akcesoria związane z wykonaniem murów: zbrojenie, kotwienie, wentylację i odwodnienie oraz dylatacje.
Po przerwie goście wysłuchali prof. Jana Kubicy z Politechniki Śląskiej, który omówił krajowe i zagraniczne przepisy budowlane i górnicze, po czym przedstawił metody zbrojenia murów i efekty badań murów wzmacnianych zbrojeniem, w tym kratowniczkami systemu Murfor. Zainteresowanie wykładem było tym większe, że w Polsce wciąż brakuje precyzyjnych przepisów górniczych i budowlanych dotyczących projektowania na terenach górniczych. Jedyną wskazówką jest poprawka Az1 wprowadzona w ubiegłym roku do PN-B-03340:1999. Nie są to niestety szczegółowe wytyczne, a jedynie zalecenia (patrz ramka poniżej). Projektantom pozostaje, więc na razie stosowanie systemu Murfor na zasadzie zbrojenia konstrukcyjnego. O znaczeniu tej profilaktyki świadczą jednak wyniki badań zespołu prof. Kubicy, wykazujące, że zastosowanie zbrojenia w murach zwiększyło ich wytrzymałość i odporność na pęknięcia i zarysowania o 10 do 20%.
Organizatorzy (NV Bekaert i Habe) potwierdzili zamiar kontynuacji badań murów zbrojonych oraz plany wprowadzenia do programu badawczego także producentów cegieł, bloczków i pustaków. Chcą także nadać spotkaniom "Mury w architekturze" charakter cykliczny. Tuż po wakacjach zaproszeń powinni spodziewać się projektanci z kolejnych miast w Polsce. Patronat prasowy nad spotkaniem w Katowicach objęły ogólnopolskie miesięczniki Materiały Budowlane oraz Architektura i Biznes.

Zmiana Az1:2004 do PN-B-03340:1999
" W ścianach obiektów narażonych na oddziaływania typu sejsmicznego (np. na terenach górniczych) lub wpływy dynamiczne związane z ruchem kołowym i/lub szynowym, zaleca się aby zbrojenie ułożone w spoinach wspornych w celu ograniczenia zarysowania lub zapewnienia ciągłości było nie mniejsze niż 0,07%, a odległość zbrojenia w kierunku pionowym nie przekraczała 300 mm."

 

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.