strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA NADZWYCZAJNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE


30 czerwca 2005r.w lokalu Oddziału SARP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna w sprawie POMNIKA "SOLIDARNOŚCI" W JASTRZĘBIU

Przebieg posiedzenia:

 1. Przedstawienie przez przewodniczącego kolegium (arch. Henryka Zubla) celu spotkania i przyjętych nadzwyczajnych zasad rozstrzygania konkursu
  Katowicki Oddział SARP na prośbę organizatorów Uroczystości Obchodów 25 rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich ( Komisji Zakładowej NZZS "Solidarność" i Dyrekcji Kopalni ) podjął się pomocy w upamiętnieniu Tych Ważnych Wydarzeń poprzez nadanie odpowiedniej rangi pomnikowi z 1980r.
  Ze względu na terminy - (3.września 2005 odbędą się pod pomnikiem ogólnopolskie uroczystości) niemożliwe okazało się zorganizowanie w tym czasie konkursu otwartego i wyłonienie tą drogą najlepszej koncepcji pomnika a następnie jej realizacji.
  Kolegium Sędziów Konkursowych SARP przyjęło następujący nadzwyczajny tryb:
  -postanowiło powierzyć zadanie (koncepcja pomnika, projekt i realizacja ) doświadczonemu projektantowi ,który gwarantuje wysoki poziom twórczy, rzetelność zawodową oraz dotrzymanie terminu realizacji w przeciągu 2 miesięcy i w określonych przez Zamawiającego kosztach.
  - dla większej pewności uzyskania zadawalającego rezultatu (możliwości skonfrontowania różnych pomysłów) przyjęto zgłoszenia 3 zespołów
  - wyznaczono sędziego referenta ,który wraz z zespołami projektowymi dokonał wizji lokalnej i rozmów wyjaśniających na kopalni "Zofiówka" w Jastrzębiu, oraz ustaleń w zakresie formy, zakresu i terminu złożenia prac konkursowych
  - przyjęto że sam pomnik-obelisk powstały w 1980 roku z inspiracji, koncepcji i spontanicznej realizacji górników, stanowi wartość historyczną i należy go zachować wraz z treścią umieszczonych na nim napisów nadając mu odpowiednią oprawę.
 2. przedstawienie przez sędziego referenta (arch. Tadeusz Czerwiński) prac złożonych na konkurs
  na konkurs wpłynęły w ustalonym terminie 3 prace (od 3 zaproszonych zespołów)wszystkie spełniły warunki formalne zgodnie z oczekiwaniami "Zamawiającego" wszystkie 3 reprezentują wysoki poziom zawodowy
  każda z nich zwróciła szczególną uwagę na inny aspekt sprawy , co bardzo wzbogaciło spektrum rozważań wokół "pomnika"
  - praca nr1- na bryłową, rzeźbiarską obudowę istniejącego pomnika i jego wyeksponowanie w przestrzeni, prezentując monumentalne rozwiązanie poprzez obudowanie istniejącego obelisku 2 płytami betonowymi , zwracając uwagę na symbolikę poszczególnych elementów
  - praca nr2- na kontekst urbanistyczny usytuowania i rozwiązania przestrzeni przed kopalnią, zaduszając istniejący obelisk lekkim zadaszeniem i rozgrywając nastrój i upamiętnienie tego miejsca poprzez rozwiązaną w poziomie terenu "drogę do porozumienia"
  - praca nr3- chcąc zwrócić uwagę na ideowy wydźwięk upamiętnienia tych wydarzeń wprowadziła do kompozycji pomnika realistyczną wykonaną z brązu postać Ojca Świętego Jana Pawła II jako patrona i inicjatora porozumień i przemian.
 3. referaty autorskie (prezentacja prac przez przedstawicieli zespołów autorskich)
  praca nr1- arch. Andrzej Grzybowski
  praca nr2- arch. Stanisław Niemczyk
  praca nr3- arch. Jerzy Stożek
 4. dyskusja- wymiana poglądów
  w dyskusji zwracano uwagę na różne aspekty prac , mówiono o wartościach i ideach które powinien nieść przypominać i przekazywać ten pomnik zarówno w chwilach uroczystości jak i codzienności. Zwracano uwagę na apel Episkopatu o nie zastawianie Polski pomnikami Papieża.
 5. głosowanie
  w głosowaniu (tajnym) brali udział wszyscy członkowie Oddziałowego Kolegium Sędziów Konkursowych (15) , z wyjątkiem autorów prac.
  praca nr1- (arch. Andrzej Grzybowski z zespołem ) uzyskała 6 głosów
  praca nr2- (arch. Stanisław Niemczyk z zespołem ) uzyskała 5 głosów
  praca nr3- (arch. Jerzy Stożek z zespołem ) uzyskała 4 głosy
 6. rekomendacja stronie "Zamawiającego" wyników
 7. akceptacja przez "Zamawiającego",
  (po naradzie wewnętrznej) wyników i deklaracja powierzenia zespołowi Andrzeja i Aliny Grzybowskich realizacji pomnika.
 8. ustalenia:
  - autorom pracy nr 1 "Zamawiający" udzieli zlecenia i podpisze z nimi umowę na projekt
  i realizację pomnika.
  - autorom pracy nr 2 i 3 zostaną wypłacone nagrody w wysokości po 2000 zł.
 9. Podsumowanie ze strony prezesa ZO SARP (arch. Tomasza Studniarka)
  Przeprowadzony w błyskawicznym tempie i w niestandardowy sposób (ze względu na społeczny wydźwięk sprawy i ograniczone ramy czasowe) konkurs, dzięki zaangażowaniu autorów, oraz SARP dał oczekiwany rezultat .

Protokół sporządził arch.Tadeusz Czerwiński

Lista osób obecnych na spotkaniu w SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w dniu 30.06.2005 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na projekt Pomnika Solidarności w Jastrzębiu .

 1. Brudziński Roman - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK"Zofiówka"
 2. Staszków Zbigniew - Skarbnik Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK "Zofiówka"
 3. Łukosz Mieczysław - Dyrektor KWK "Zofiówka"
 4. Olma Roman - Główny inżynier przygotowania produkcji przy KWK "Zofiówka"
 5. Stawski Grzegorz - Sygnatariusz porozumień Jastrzębskich
 6. Bożek Jan - I-szy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK "Manifest Lipcowy"
 7. Borys-Szopa Bożena - Wiceprezes Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
 8. Prof. Wuttke Jerzy - ASP Katowice


Kolegium Sędziów Konkursowych SARP ,- lista obecności:
arch. Henryk Buszko arch. Tomasz Konior
arch. Tadeusz Czerwiński arch. Jan Kubec
arch. Andrzej Duda arch. Stanisław Niemczyk
arch. Aleksander Franta arch. Dieter Paleta
arch. Andrzej Gałkowski arch. Zbigniew Sąsiadek
arch. Beata Goczoł arch. Jerzy Stożek
arch. Oskar Grąbczewski arch. Tomasz Studniarek
arch. Andrzej Grzybowski arch. Piotr Średniawa
arch. Jurand Jarecki arch. Henryk Zubel

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.