strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Young Blood Projekt

Szanowni koledzy,

zwracamy się do Was z zaproszeniem do udziału w projekcie Young Blood, którego jesteśmy inicjatorami.

Young Blood to jeden z głównych kuratorskich projektów Centrum
Środkowoeuropejskiej Architektury w Pradze. Skierowany jest do młodych architektów w Republice Czeskiej (I'm a Young "Czeck" Architect!), Słowacji (I'm a Young "Slowak" Architect!), Słowenii (I'm a Young "Sloven" Architect!), Polsce (I'm a Young "Polish" Architect!), na Węgrzech (I'm a Young "Hungerian' Architect.) i w Austrii (I'm a Young "Austerian" Architect!).

Pierwsza część cyklu I'm a Young "Czeck" Architect! była zrealizowana w 2004.
W roku 2005 będzie miała miejsce wystawa I'm a Young "Slowak" Architect! i I'm a Young "Sloven" Architect! W roku 2006 będzie kontynuowana polska, węgierska i austriacka część projektu.


I'm a Young "Pollish" Architect!

Wystawa miałaby stanowić przeciwwagę oficjalnej dyskusji o architekturze. Jej celem jest pokazanie sposobu pracy młodych biur. Priorytetem nie jest zaprezentowanie już skończonych obiektów, lecz przybliżenie sposobu myślenia i rozwiązywania architektonicznego zadania, a takźe problemów wypływających z relacji architekt x inwestor, architekt x instytucja, architekt x państwo.

Zadanie:

W przestrzeni 3,6 m3 odpowiedz na hasło I'm a Young "Polish" Architect!

Instalacja powinna być:

1. samonośna
2. w prosty i bezpieczny sposób dająca się spakować (maksymalne
rozmiary 1,2 x 1 x 0,5m, opakowanie ma być składnikiem instalacji)
3. wyposażona w instrukcję, według której można ją zainstalować

Na miejscu będzie dostęp do energii elektrycznej (220 V).
Nie ma ograniczeń co do sposobu wykonania i doboru materiałów.

Warunki udziału:

1. średni wiek założycieli atelieru nie powinien przekroczyć 35 lat.
2. zgłoszonie koncepcji instalacji w formie tekstowej max. 1 strona A4, Arial, wielkość 12 + wizualizacja instalacji
3. dostarczenie profilu pracowni max. 1 strona A4, Arial, wielkość 12.
Dokument musí zawierać:
- nazwę pracowni
- profil pracowni z podaniem roku założenia
- przegląd realizacji i nagrodzonych projektów konkursowych
- krótkie życiorysy założycieli atelieru (studia, staże, praktyka, nagrody)
- dane kontaktowe: nazwę pracowni, adres, nr telefonu, e-mail, strony internetowe

Prosimy o posłanie wszystkich dokumentów na e-mail: info@ccea-info.org lub pocztą na płycie CD pod adres CCEA, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, Republika Czeska.

Terminy:


Termin oddania dokumentu opisującego profil studia i koncepcję instalacji wraz z wizualizacją - 17.10. 05
Termin ogłoszenia listy projektów wybranych przez CCEA do realizacji - 31.10.05
Wernisaż wystawy - 12.01.06


Realizacja:

Wystawa odbędzie się w dniach 13.01do 26.02.2006 w Centrum Środkowoeuropejskiej Architektury, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1, Republika Czeska.

Przed jej otwarciem zostanie wydany katalog, zawierający nie tylko ilustracje instalacji, ale także portfolio w formie przesłanej przez Państwa, wraz z danymi kontaktowymi. Po zamknięciu ekspozycji katalog będzie rozesłany poprzez sieci dystrybucyjne.

Projekt Young Blood jest pomyślany jako wystawa objazdowa. Po zrealizowaniu wszystkich sześciu części, dokonamy wyboru najlepszych instalacji. Będą one następnie prezentowane w różnych państwach europejskich jako wystawa Young Blood Export.

Pytania i uwagi, prosimy kierować na adres naszej siedziby:
info@ccea-info.org lub na adres naszego koordynatora projektu na terenie Polski: wojciech_klus@o2.pl , tel. kontaktowy (0048) 505 168 182

copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.