strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2005 ||||| strona główna

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
40-555 Katowice, ul. Rolna 43, tel (32) 202 50 34, 202 28 74, e-mail: wst@wst.com.pl; www.wst.com.pl

Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska
40-045 Katowice, ul. Astrów 10 - tel/fax (32) 251 45 78


Konferencja naukowa pt. PRZESTRZEŃ JAKO WARTOŚĆ UNIWERSALNA
Katowice, 7 grudnia 2005 r.

Współorganizatorzy merytoryczni:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Współpraca organizacyjna:
Komisja Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Katowicach,
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Sosnowcu

Konferencja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2005 r. w Audytorium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mieszczącym się przy ul. Jordana 18
Rejestracja uczestników od godz. 10,00.
Rozpoczęcie konferencji o godz. 11,00, zakończenie o godz. 18,00.

Sposób prowadzenia obrad - konferencja odbędzie się w 3 częściach:

Część I :
godz. 11,00 - 14,00 -
dyskusja panelowa z udziałem sześciu zaproszonych ekspertów - profesorów wyższych uczelni interdyscyplinarnych specjalności,
godz. 14,00 - 15,00 - przerwa obiadowa (dla zaproszonych gości i osób)

Część II :
godz. 15,00 - 17,00
- dyskusja otwarta uczestników - słuchaczy,
Część III : godz. 17,15 - 18,00 - pisemne wyrażenie przez każdego z uczestników opinii (max 1 str. A4)

Nie przewiduje się wygłaszania referatów przez uczestników, którzy zgłosili swój udział w konferencji; uczestnicy będą mogli zabrać głos w dyskusji otwartej oraz w formie pisemnej opinii (część III).
Przewiduje się publikację zawierającą pełny materiał konferencyjny.

Skład zespołu ekspertów prowadzących dyskusję panelową:

 • Prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek, Rektor WST w Katowicach - głos wprowadzający,
 • Prof. dr hab. Maria Pulinowa - Wydział Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu,
 • Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
 • Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
 • Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż - Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach,
 • Prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie,
 • Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bhöm - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Moderatorzy dyskusji:

 • Prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski
 • Dr inż. arch. Zygmunt Konopka
 • Dr inż. arch. Jacek Rybarkiewicz

Koordynator organizacyjny i sekretarz naukowy:
dr inż. arch. Jacek Rybarkiewicz


Informacje dla uczestników konferencji


Przewiduje się udział w konferencji:

 • zaproszonych gości oficjalnych,
 • zainteresowanych przedstawicieli interdyscyplinarnych środowisk naukowych, uczelnianych i zawodowych z całego kraju oraz służb planistycznych i administracji samorządowej województwa śląskiego, wedle nadesłanych zgłoszeń indywidualnych i opłaty wpisowej,
 • studentów lokalnych uczelni (wstęp na obrady wolny).

Idea i cele Konferencji:
Przestrzeń jest dobrem danym człowiekowi.
Refleksja nad wartością przestrzeni ma służyć:

 • uświadomieniu imperatywów dbałości człowieka o jakość przestrzeni,
 • uświadomieniu zakresu ludzkich powinności na rzecz ochrony tych wartości,
 • określeniu zakresu możliwości modelowania przestrzeni dostępnych współczesnemu człowiekowi.

Kontekst refleksyjny dotyczy sfery pojmowania przestrzeni jako przedmiotu wartościowania, sfery określenia kryteriów tego wartościowania, oraz sfery stosunku i miejsca człowieka wobec przestrzeni, a w tym podstaw ludzkich odniesień do jakości naturalnej - otrzymanej i stale zmieniającego się stanu kulturowego oraz artykulacji etycznych wyznaczników przekształcania przestrzeni. Interdyscyplinarne ujęcie stwarza możliwości konfrontacji wielopłaszczyznowych doświadczeń zarówno warsztatu badawczego jak i kreacyjnego.


Konkretyzacja spodziewanych efektów Konferencji obejmuje:

 • nadanie refleksjom wymiaru powszechnego,
 • uświadomienie potrzeby synergicznego spojrzenia na procesy przekształceniowe i ich istotę,
 • próbę syntetycznego zapisu stanu świadomości i wrażliwości na procesy wartościowania,
 • określenie kierunków kontynuacji rozważań podczas ewentualnych przyszłych konferencji i spotkań naukowych.
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.