strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Krótka informacja na temat projektu 3xNoweMiasto

Zarys koncepcyjny projektu "3xNoweMiasto" został opracowany przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta na przełomie lutego i marca ubiegłego roku, w trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, w którym jako jedną ze stref operacyjnych w obszarze Centrum wyznaczono strefę Spodka obejmującą tereny położone na styku dzielnic: Śródmieście, Koszutka i Bogucice.
Ze względu na trwające prace koncepcyjne związane z budową Nowego Muzeum Śląskiego, które będzie zlokalizowane na części terenów po zlikwidowanej kopalni "Katowice - Kleofas", a także konieczność rewitalizacji pozostałej części terenów pokopalnianych oraz rewitalizacji nieodłącznie związanych z tym obszarem zdegradowanych terenów miejskich uznano, że obszar ten o blisko 100 ha powierzchni będzie najlepszym dla celów przeprowadzenia konkursu studenckiego.
W celu wzbogacenia przedmiotu konkursu, do udziału w nim zaproszono studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, studentów Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej oraz studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki temu konkurs nabrał charakteru współpracy międzyuczelnianej oraz umożliwił studentom pracę w interdyscyplinarnych zespołach, gdzie wizje urbanistyczno - architektoniczne musiały być konfrontowane z wymaganiami środowiskowo - przyrodniczymi oraz społeczno - ekonomicznymi terenu, a także uwzględniać wyniki przeprowadzonych analiz strategicznych.
Po zaakceptowaniu założeń projektu "3xNoweMiasto" przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w czerwcu 2005 roku podpisane zostały listy intencyjne o przystąpieniu do projektu z trzema uczelniami.
Po przerwie wakacyjnej na przełomie września i października wspólnie z odpowiedzialnymi za realizację projektu z ramienia poszczególnych uczelni Panem dr Adamem Drobniakiem, Panem dr Jerzym Wachem oraz Panem dr inż. arch. Stanisławem Lessaer’em uzgodniono ostatecznie warunki przeprowadzenia konkursu. Zostały one podpisane na uroczystej inauguracji projektu, która odbyła się dnia 26 października 2005 roku. Uroczystość poprzedziła wizyta studialna studentów na terenie opracowania, zorganizowana dzięki uprzejmości Spółki Restrukturyzacji Kopalń i Muzeum Śląskiego.
Prace nad koncepcją zagospodarowania przestrzennego północno - wschodniej części obszaru Centrum, a także analizami studialnymi obejmującymi uwarunkowania rozwoju społeczno - ekonomicznego wraz z analizą strategiczną obszaru oraz uwarunkowania ekofizjograficzne terenu trwały od października 2005 roku do końca lutego bieżącego roku. Dla blisko 100 studentów uczestniczących w projekcie odbyły się dwa interdyscyplinarne warsztaty projektowe. Prace na konkurs złożyły 22 zespoły.
Po złożeniu prac konkursowych dnia 8 marca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w celu wyboru prac zwycięskich odbył się Sąd Konkursowy, w którym uczestniczył Pan Józef Kocurek Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Marian Zych Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Pan Adam Śleziak Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przebudowy Strefy Śródmiejskiej, Pan Zbigniew Kamiński Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Pan Oskar Grąbczewski Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice oraz prowadzący reprezentujący poszczególne uczelnie Pan Adam Drobniak, Pan Jerzy Wach, Pan Stanisław Lessaer, Pan Zbigniew Sąsiadek, Pan Marek Janik.

Lista nagrodzonych w konkursie na "Koncepcję zagospodarowania przestrzennego północno - wschodniej części obszaru Centrum w Katowicach" w ramach projektu "3xNoweMiasto":

GRAND PRIX:
PIOTR BEŁTOWSKI
ANNA BRZĘSKA
ANNA JABŁOŃSKA
WITOLD STORY

PIERWSZE WYRÓŻNIENIE: DRUGIE WYRÓŻNIENIE:
JUSTYNA CIOSKA
ANNA GANDOR
MAGDALENA MICHALIK
ANNA SCHAFORZ
DARIA CIEŚLAK
ELŻBIETA MILER
AGNIESZKA SZEWERA
KATARZYNA WAJS
PRACE ZAUWAŻONE:  
   
BEATA GŁUSZCZYSZYN
JUSTYNA KUFREJ
HANNA SZUKALSKA
WOJCIECH WIATR
RENATA BURZYŃSKA
KRZYSZTOF PYSZNY
SZYMON TOMOŃ
KRZYSZTOF WÓJCIK
   
JOANNA CHOLEWA
JUSTYNA GRUS
DOMINIKA MAREK
MARTA NOWAK
RENATA BURZYŃSKA
PRZEMYSŁAW FOJCIK
SZYMON JAWOR
ŁUKASZ JOSZKO
   
DOMINIKA KOCLĘGA
RADZIMSKI ADAM
GRZEGORZ ROSTAŃSKI
OLGA STRZELECKA
 
DYPLOMY UZNANIA:  
ANNA WAWRZYCZEK
MAŁGORZATA WIĘCEK
KINGA PRUCNAL
SZYMON WOŹNIAK
ADRIAN SOBIK
 

OPIS ZWYCIĘSKIEJ PRACY
(autorzy: Piotr Bełtowski, Anna Brzęska, Anna Jabłońska, Witold Story)

Zwycięski projekt zakłada utworzenie centrum informacji technicznej z zapleczem konferencyjno - dydaktycznym. Przedsięwzięcie miałoby składać się z czterech podstawowych elementów: od północy tereny mieszkaniowe o podwyższonym standardzie, od południa "zielona listwa" mieszcząca funkcje administracyjne, biurowe i hotelowe, w środku właściwe centrum informacji oraz na przestrzał oś łącząca plac przed Spodkiem z istniejącym parkiem, stanowiąca wraz z kilkoma dodatkowymi placami główną przestrzeń publiczną obszaru. Silnym elementem wyróżniającym ma być Spodek otoczony koroną wieżowców.

Komentarz Sekretarza organizacyjnego konkursu dr inż. arch. Stanisława Lessaer'a;
"Zwycięska praca wyróżnia się spośród innych swoją realnością oraz możliwością współuczestniczenia w realizacji wielu podmiotów. Autorzy oparli swe rozwiązania na klasycznym budowaniu miast, czyli wytyczaniu ulic, placów, kwartałów, ale zarazem tworzyli oryginalne przestrzenie publiczne. Projekt można realizować etapowo, co jest ważne, zważywszy na ogrom terenu i potrzebnych nakładów finansowych."

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.