strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Informujemy, że Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kładki pieszo - rowerowej
przez Wisłę "Kazimierz - Ludwinów " w Krakowie, został unieważniony ze względów formalnych.
Ogłoszenie o jego przedmiocie pojawi się w najbliższym czasie.
Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP

OGŁOSZENIE KONKURSU
na opracowanie
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ
KŁADKI PIESZO ROWEROWEJ PRZEZ WISŁĘ
" KAZIMIERZ - LUDWINÓW" W KRAKOWIE


Zamawiający : Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Dróg i Komunikacji (zwany dalej "ZDiK"), ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Regulamin konkursu, można nabyć w cenie 150 zł w KASIE URZĘDU MIASTA KRAKOWA, PLAC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 126161439, fax +48 126161706 lub po przelaniu powyższej kwoty na konto:

UMK, Wydział Podatków i Opłat

Plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków

BPH 03 1060 0076 0000 3310 0002 5303

z dopiskiem: warunki konkursu na kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę "Kazimierz - Ludwinów" w Krakowie

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel: (12) 422 75 40 dnia 24.04.2006 do godz. 15-tej

Skład Jury:

- mgr inż. arch. Marek Dunikowski -sędzia

- inż. Zbigniew Małek, Zarząd Dróg i Komunikacji - sędzia

- prof. dr hab. inż. arch. Zofia Nowakowska -sędzia

- Zrinka Perčić, Oddział Zamówień Publicznych UMK -sędzia

- dr inż. arch. Mariusz Twardowski - sędzia

- prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski - Główny Architekt Miasta Krakowa - sędzia

- mgr inż. arch. Jerzy Zbiegień, Miejski Konserwator Zabytków, UMK - sędzia

- dr inż. arch. Krzysztof Leśnodorski - zastępca sędziego

- mgr hist. sztuki Genowefa Zań-Ograbek - Oddział Ochrony Zabytków, WKiDN, UMK - zastępca sędziego

Sekretarz Organizacyjny: mgr inż. arch. Karolina Pacholewicz

Terminarz:

Składanie anonimowych pytań do godz. 18.00 18.04.06. (wtorek)

Odpowiedzi na pytania będą przesłane wszystkim oddnia 20.04.06 (czwartek)

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do godz. 15.00 24.04.06. (pon.)

Termin otwarcia ww Wniosków o godz. 18-tej 24.04.06(pon)

Podanie wyników kwalifikacji wniosków do dalszego udziału w konkursie do 26.04.06 (środa)

Składanie prac konkursowych do godz. 18.00 12.06.06. (poniedziałek)

Ogłoszenie wyników konkursu ogodz. 17.00 16.06.06 (piątek)

Wystawa prac konkursowych od dnia 16.06.06. do 30.06.06

Dyskusja pokonkursowa (SARP, Pl. Szczepański 6) o godz. 17.00 16.06.06. (piątek)

Nagrody:

I nagroda - dla uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 20 tys. zł

II nagroda - 15 tys. zł

III nagroda - 10 tys. zł

Sąd Konkursowy w porozumieniu z Zamawiającym zastrzega sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania wyróżnień maksymalnie trzech w wysokości 5 000 złotych.

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.