strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

 

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza z dniem 5 kwietnia 2006 r.
konkurs otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski
na projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańską, Żwirki i Wigury w Gdyni


Organizacja i przeprowadzenie Konkursu
zostały powierzone Biuru Planowania Przestrzennego, 81-382 Gdynia ul. Partyzantów 42, tel: 058-66-88-340 fax: 058-66- 88-342 e-mail: bpp@gdynia.pl

Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Allcon Osiedla Sp. z oo. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6.

Regulamin i materiały konkursowe w formie CD są bezpłatne, dostępne od 5 do 28 kwietnia 2006 r. - do odebrania w Biurze Planowania Przestrzennego, 81-382 Gdynia, ul. Partyzantów 42, tel. 058/66-88-340, w godz. 9.00 - 15.00 (poniedziałek-piątek). Istnieje możliwość wysyłki na wskazany adres w ciągu 3 dni od daty złożenia pisemnego wniosku o przekazanie materiałów.

Uwaga: Ze względu na przewidywaną przeprowadzkę Biura Planowania Przestrzennego do nowej siedziby przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, w przypadku odbierania materiałów konkursowych po dniu 15 kwietnia b.r. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i sprawdzenie aktualnego adresu Biura.

Termin składania pytań konkursowych do 28 kwietnia 2006 r.

Udzielanie odpowiedzi na pytania do 11 maja 2006 r.

Prace konkursowe należy składać 3 lipca 2006 r. na ręce Sekretarza Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, sala 105A, w godz. 11.00 – 15.00, osobiście lub pocztą kurierską.

Ogłoszenie wyników konkursu 15 lipca 2006 r. o godz. 12,00 w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ul. 10-Lutego 26.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będący członkami Izby Architektów.


Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda - 10.000 zł
II nagroda - 7.000 zł
III nagroda - 5.000 zł
Wyróżnienie - 1.500 zł


W przypadku wysokiego poziomu konkursu firma ALLCON OSIEDLA Sp. z oo. przewiduje możliwość dodatkowych form uhonorowania wyróżniających się prac.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.