strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

 

MIĘDZYNARODOWY
KONKURS
ARCHITEKTONICZNY

LIVING STEEL ORGANIZUJE MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKT TRWAŁEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

8 miliardów ludzi, 193 krajów, 1 planeta, 1 wyzwanie...

Living Steel, realizując program mający na celu promowanie innowacyjności w projektowaniu i budownictwie mieszkaniowym ogłosił swój pierwszy międzynarodowy konkurs architektoniczny.

Pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się od przyjmowania propozycji i pomysłów na projekt budynku mieszkalnego w Indiach i Polsce, który zakończy się realizacją zwycięskich prac konkursowych. Budynki zaprojektowane w sposób służący rozwojowi solidnego budownictwa mieszkaniowego, mają ukazywać wartość stali jako materiału budowlanego, spełniającego oczekiwania ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne dla każdej z powyższych lokalizacji.
Druga edycja konkursu dla pozostałych rejonów świata planowana jest na rok 2007.

Konkurs pod patronatem Międzynarodowej Unii Architektów oceni niezależne jury, w skład którego wchodzą Glenn Murcutt, Charles Correa, Jaime Lerner, Andrew Ogorzalek, James Berry lub Nicholas de Monchaux (wymiennie).

Zapraszamy architektów do zgłoszenia udziału w konkursie w terminie do 1 grudnia 2005. Spośród firm, które nadeślą propozycje projektów na pierwszą pokazową zabudowę mieszkaniową, wyłonionych zostanie do 20 firm, po 10 z Indii oraz z Polski. Naszym celem jest by w konkursie uczestniczyły różnorodne firmy o zróżnicowanym poziomie profesjonalizmu oraz posiadanych doświadczeniach w projektowaniu w różnych rejonach geograficznych.

Firmy, które zakwalifikują się do konkursu powiadomione zostaną w styczniu 2006 oraz otrzymają pełne wytyczne dotyczące konkursu. Termin nadsyłania wypełnionych zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2006, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie w czerwcu 2006.

Każda firma, która zakwalifikuje się otrzyma nagrodę w wysokości 10.000€. Dwa zwycięskie projekty po jednym dla każdej lokalizacji, otrzymają nagrodę w kwocie 50,000 €oraz umowę na realizację projektu budowlanego.

Dalsze informacje o Living Steel formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.livingsteel.org lub poprzez kontakt na email info@livingsteel.org.

Rozwój budownictwa jest nadal ogromnym wyzwaniem. Przyłącz się do nas.

OŚWIADCZENIE PRASOWE
do bezzwłocznego rozpowszechnienia

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ORGANIZACJI LIVING STEEL
NA OSIEDLE MIESZKANIOWE O SOLIDNYCH PODSTAWACH
Czy da się zapewnić lokal mieszkalny 8 miliardom ludzi?

MIĘDZYNARODOWE WEZWANIE DO ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA

Living Steel jest pięcioletnim światowym programem stworzonym w celu stymulowania innowacji w projektowaniu i budowie osiedli mieszkaniowych. Programem Living Steel kieruje Międzynarodowy Instytut ds. Żelaza i Stali (IISI) w imieniu uczestników programu. Wśród obecnych członków programu Living Steel znaleźć można formy takie jak Arcelor, Baosteel, BlueScope Steel, Grupę CELSA, Corus, Erdemir, IMIDRO, Mittal Steel, Posco, Ruukki, oraz Tata Steel, Europejska Konwencja ds. Stalowych Konstrukcji Budowlanych (The European Convention for Constructional Steelwork), Instytut Konstrukcji Stalowych (The Steel Construction Institute), oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Cynku (The International Zinc Association).

Living Steel dnia 6 lipca 2005, podczas 22 kongresu UIA (Międzynarodowej Unii Architektów) w Istambule otworzył międzynarodowy konkurs w ramach tego programu. Konkurs został zatwierdzony przez Międzynarodową Unię Architektów.

CELE I PROGRAM
Celem konkursu jest zaprojektowanie budynków, które byłyby w stanie sprostać globalnym potrzebom mieszkaniowym a jednocześnie wniosłyby swój wkład w ekonomiczne, społeczne i środowiskowe cele trwałego rozwoju w dwóch miejscach na ziemi (jedno w Indiach drugie w Polsce).

RODZAJ KONKURSU
Jest to konkurs międzynarodowy. Do udziału w nim zapraszani są architekci wyłonieni z pośród wszystkich zgłoszeń. Architekci pragnący znaleźć się na liście uczestników proszeni są o przysyłanie wniosków o uczestnictwo w konkursie. Organizatorzy wybiorą do 20 uczestników (do 10 dla każdej lokalizacji), którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie projektów. Prototypy dwu zwycięskich projektów, jednego w Indiach a drugiego w Polsce zostaną wykorzystane dla celów budowlanych we współpracy z Living Steel i lokalnymi partnerami sieci dostawczej.

MIĘDZYNARODOWE JURY
W skład międzynarodowego jury wejdą Jaime Lerner (Brazylia), bezpośredni poprzednik obecnego Prezesa UIA, Glenn Murcutt (Australia) - architekt, Charles Correa (Indie), architekt, Andrew Orgorzalek (Polska), James Berry (Wielka Brytania) oraz Nicholas de Monchaux (Stany Zjednoczone) członek zastępczy UIA.

NAGRODY
Każdy zespół wybrany do wzięcia udziału w konkursie otrzyma honorarium w wysokości 10,000 euro.
Autorzy każdego zwycięskiego projektu (jednego dla danej lokalizacji) otrzymają nagrodę w wysokości 50,000 euro.

HARMONOGRAM
Termin składania ofert uczestnictwa: 1 grudnia 2005
Zawiadomienia do wybranych zespołów: 6 stycznia 2006
Wysyłka dokumentów konkursowych do uczestników: 13 stycznia 2006
Termin składania prac konkursowych: 14 kwietnia 2006
Spotkanie jury 9-11 maja 2006
Ogłoszenie wyników: czerwiec 2006

FORMULARZE ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA
Architekci oraz zespoły architektoniczne pragnące zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie proszeni są o pobranie ze strony internetowej Living Steel www.livingsteel.org następujących dokumentów potrzebnych do złożenia zgłoszenia:

 • "Instrukcje" - wskazujące różne dokumenty dotyczące praktyki zawodowej i realizacji, które muszą zostać przesłane do organizatorów wraz z odpowiednio wypełnionym kwestionariuszem.
 • Kwestionariusz identyfikacyjny.

Dokumenty wymienione w instrukcji należy przesłać wraz z kwestionariuszem, w formie elektronicznej (Word lub pdf) do sekretariatu konkursu najpóźniej do dnia 1 grudnia 2005:

 • bądź drogą e- mailową: cathy.johnson@livingsteel.org
 • lub na płycie CD wysłanej pocztą na adres:
  Cathy Johnson
  Living Steel Competition Secretariat
  825 Elliot Drive
  Middletown - Ohio 45044
  USA

 

Więcej informacji znajdziecie państwo:
www.livingsteel.org
info@livingsteel.org


Paryż, 28 lipca 2005

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.