strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

 

POWIAT OLSZTYŃSKI OGŁASZA, OTWARTY, REALIZACYJNY
KONKURS ARCHITEKTONICZNY
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE

Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy o wartości nie przekraczającej 60 000 euro.Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Olsztynie zlokalizowanej przy Placu Bema 5 w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, zawierającej:

1. koncepcję techniczno-przestrzenną dla całego zadania budowlanego
2. uproszczony program funkcjonalno-użytkowy
3. kosztorys planowanych prac projektowych
4. kosztorys planowanych robót budowlanych.
Zakres opracowań konkursowych zawiera regulamin konkursu.

Termin składania:
1. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 19.01.2006 r. o godz. 10.00
2. prac konkursowych upływa z dniem 15.03.2006 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania w/w wniosków i prac: siedziba zamawiającego - Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Nagrodami w konkursie będą:
1. zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy ( pierwsza nagroda), celem zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentów do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
2. trzy nagrody dodatkowe po 8 000 zł za zajęcie od 1 do 3 miejsca dla autorów nagrodzonych prac, spełniających wymagania zawarte w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu można odebrać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Olsztyńskiego w pokoju nr 223, za odpłatnością w wysokości 150 zł, po złożeniu wniosku o jego przekazanie lub za pośrednictwem poczty.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-olsztynski.pl oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.