strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna

Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2 B, woj. świętokrzyskie
tel. 041-368-05- 01, 368-11-40

ogłasza konkurs na opracowanie
szczegółowej koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii
w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12


Organizator :
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
25-334 Kielce Plac Stanisława Moniuszki 2B

Siedziba Sądu Konkursowego :
SARP o. Kielce
25-304 Kielce ul. Leonarda 18

Podstawa Prawna :
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r.Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Forma konkursu :
Jednoetapowy z nagrodami; realizacyjny; otwarty.

Warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny :
Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z warunkami określonymi w "Regulaminie konkursu".

Terminy konkursu :
07.02.2006 r. - ogłoszenie konkursu
od 07.02.2006r. - Sprzedaż warunków konkursu w siedzibie Sądu Konkursowego SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W KIELCACH ul. Leonarda 18 25-304 Kielce, tel. 041-344-37-21 NIP 959-09-00-470
do 10.03.2006 r. do godziny 10:00 - składanie wniosków i kart identyfikacyjnych w siedzibie Sądu konkursowego
do 10.05.2006 r. do godziny 20:00 - składanie prac konkursowych w siedzibie Sądu konkursowego
25.05.2006r. godz. 14:00 - ogłoszenie wyników konkursu w siedzibie Organizatora.

Cena Regulamin konkursu i materiałów geodezyjnych ; 200,00 zł.

Sprzedaż w siedzibie Sądu Konkursowego lub wysyłkowa po przysłaniu faksu potwierdzenia wpłaty na konto SARP:
SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KIELCE
ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce
61 1060 0076 0000 3200 0016 2567.
Aby otrzymać rachunek należy przysłać dane do rachunku.


Z upoważnienia
arch. Władysław Markulis

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.