strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna


Protokół z II Posiedzenia Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej


1. Dnia 01.02.2006 roku odbyło się II posiedzenie Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego w składzie :

Arch. Piotr Średniawa - SARP Katowice, Przewodniczący Jury

Prof.dr hab.inż.arch.Krzysztof Gasidło - Wydział Architektury Pol.Śl.

Prof.dr hab.inż.arch.Jacek Włodarczyk - Wydział Architektury Pol.Śl.

Dr inż.arch.Klaudiusz Fross - Wydział Architektury Pol.Śl.

Arch. Michał Buszek - SARP Katowice

Arch. Beata Goczoł - SARP Katowice

Arch. Tomasz Konior - SARP Katowice ( bez prawa głosu )


2. Do drugiego etapu Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego w roku 2006 Jury na I posiedzeniu zakwalifikowało 13 prac dyplomowych.
Przed prezentacją autorską jeden z jurorów poinformował o uczestniku konkursu współpracującym zawodowo z biurem Konior Studio i wycofał się z głosowania na II etapie konkursu.
Następnie odbyła się prezentacja autorska prac dyplomowych , w czasie której Jury zadawało pytania autorom prac.
Po autorskiej prezentacji rozpoczęły się obrady Jury. W pierwszym głosowaniu tajnym każdy z Jurorów wybierał 6 prac. Głosy kształtowały się następująco:

Praca nr1 - 1 głos
Praca nr2 - 1 głos
Praca nr4 - 0 głosów
Praca nr5 - 3 głosy
Praca nr6 – 5 głosów
Praca nr7 - 5 głosów
Praca nr8 - 5 głosów
Praca nr9 - 3 głosy
Praca nr11 - 2 głosy
Praca nr17 - 2 głosy
Praca nr19 - 1 głos
Praca nr22 - 4 głosy
Praca nr25 - 3 głosy

3. Prace o numerach 11 i 17 zostały poddane głosowaniu mającym na celu zdecydowanie czy podlegają dalszym eliminacjom. W głosowaniu jawnym głosy wyglądały następująco:

Praca nr 11: 2 głosy za przejściem, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się
Praca nr 17: 2 głosy za,4 przeciw
Odbyła się dyskusja nad pracami nr11 i 17.
Do dalszego etapu głosowania zakwalifikowano prace, które uzyskały co najmniej 3 głosy: prace z nr 5,6,7,8,9,22,25. Przeprowadzono kolejną dyskusję nad pracami.

4. W kolejnym głosowaniu - tajnym - każdy z jurorów punktował prace w skali od 1 do 3 punktów. Punktacja kształtowała się następująco:

Praca nr 5 - 3 punkty
Praca nr 6 - 3 punkty
Praca nr 7 - 6 punktów
Praca nr 8 - 14 punktów
Praca nr 9 - 3 punkty
Praca nr 22 - 7 punktów
Praca nr 25 - 0 punktów

5. Dnia 01.02.2006 roku na II posiedzeniu Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego

Jury przyznało Nagrodę pracy nr 8:

Temat:
Projekt Zabudowy Mieszkaniowo - Usługowej przy Bulwarze De La Cordiere
W Marsylii.

Autor: Arch. Sylwester Staniucha

Promotor: mgr inż.arch. Andrzej Duda

Wyróżnienie otrzymała praca nr 7:

Temat: Subemergency. Przestrzeń ratunkowa - Śląsk na poziomie minus jeden.

Autor: Arch. Michał Górczyński

Promotor: mgr inż.arch. Henryk Zubel

Wyróżnienie otrzymała praca nr 22:

Temat: Centrum Kultury Arktycznej - Hammerfest. Budynek - symbol kultury arktycznej.

Autor: Arch. Diana Podgórna

Promotor: dr inż.arch. Zbyszko Bujniewicz


praca nr 8 - Nagroda
Nagrodę przyznano za podjęcie problemu zamieszkiwania w wielkich miastach, nowatorskie wpisanie się w tradycyjną tkankę miasta historycznego oraz pełne wykorzystanie walorów miejsca. Praca odważna z czysto przeprowadzoną koncepcją architektoniczno - urbanistyczną, operująca dobrym warsztatem.


praca nr 7 - Wyróżnienie
Wyróżnienie przyznano za podjęcie aktualnie intrygującego problemu przestrzeni środowiska śląskiego, zamykanych i opuszczanych kopalń i wyrobisk. Praca o dużej oryginalności interpretacji tematu i przekazu, wysoki poziom prezentacji graficznej pracy.


praca nr 22 - Wyróżnienie
Wyróżnienie przyznano za próbę przekazania przekonywującymi środkami architektoniczno - materiałowymi spójności architektury z surowym pejzażem i otoczeniem podbiegunowym, klarowność przekazu formy architektonicznej oraz za użycie trafionych możliwości materiałowych i technicznych w istniejącym krajobrazie.


Przewodniczący Jury

arch. Piotr Średniawa

Komisarz konkursu
arch. Beata Goczoł

 

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.