strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2006 ||||| strona główna


R E G U L A M I N

HONOROWEJ NAGRODY
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

uchwalony przez Zarząd Główny SARP
w dniu 7 czerwca 1992 r.


1. Honorowa Nagroda SARP, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest członkom Stowarzyszenia Architektów Polskich za wybitną twórczość architektoniczną.

2. Nagroda jest jedna i jednostopniowa i jest przyznawana raz w roku z okazji Światowego Dnia Architektury przypadającego 1 lipca.

3. Nagrodę przyznaje Kolegium Honorowej Nagrody SARP w składzie: prezes SARP i czterech członków powołanych co roku przez Prezydium Zarządu Głównego.

4. Nagroda potwierdzona jest medalem i dyplomem.

5. Uroczystości wręczenia nagrody towarzyszy wystawa dorobku twórczego jej laureata.

6. Dokumenty związane z nagrodą przechowuje biuro Zarządu Głównego.


Za zgodność:

SEKRETARZ GENERALNY SARP

Zygmunt Skrzydlewski
architekt

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.