strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
Konkurs-Gmina Krzepice-współpraca SARP oddział Częstochowa
Gmina Krzepice, przy współpracy SARP Oddział Częstochowa, ogłasza otwarty, jednoetapowy, konkurs realizacyjny, na koncepcję architektoniczną, zagospodarowania powierzchni Rynku w Krzepicach, jako głównej przestrzeni publicznej miasta.
 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i należące do Izby Architektów, oraz podmioty posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi ww. wymagania.
 • Terminarz

  1. Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie sprzedaży regulaminu konkursu. 21.12.2004r
  2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 11.01.2005r
  3. Wysłanie, do uczestników konkursu, informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkur-sowych do dnia 18.01.2005 r
  4. Składanie pytań dotyczących warunków konkursu do dnia 25.01.2005 r
  5. Wysłanie odpowiedzi na pytania do dnia 01.02.2005 r
  6. Składanie prac konkursowych do dnia 01.03.2005 r
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 15.03.2005 r

 • Regulamin konkursu można nabyć w siedzibie zamawiającego, lub otrzymać pocztą po przesłaniu pisemnego zamówienia i upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy. Cena regulaminu konkursu wynosi 50 zł brutto. Do kontaktów w sprawie konkursu, ze strony zamawiającego, upoważniona jest p. Bożena Kostru-biec, Urząd Miejski w Krzepicach. 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, pokój nr 9, tel: (34) 3175172, w.29, e-mail: ue@krzepice.pl. Ponadto regulamin konkursu, bez załączników, jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl
 • Skład sądu konkursowego;
  - arch. Maria Markiewicz-Migalska-przewodniczący-SARP Oddział Częstochowa,
  - arch. Jan Przewłocki-sędzia referent-SARP Oddział Częstochowa,
  - arch. Jerzy Kopyciak-sędzia-SARP Oddział Częstochowa,
  - Mirosław Łukasik-sędzia-UM Krzepice,
  - Bogdan Napieraj-sędzia-UM Krzepice,
  - Krystyna Chęcińska-zastępca sędziego-UM Krzepice.
  - arch. Małgorzata Berent-zastępca sędziego-SARP Oddział Częstochowa.
 • Nagrody:
  Pierwsza nagroda - 6.000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, warunków wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania powierzchni Rynku w Krzepicach, na podstawie nagrodzonej pracy, oraz zaleceń sądu konkursowego.
  Dwa równorzędne wyróżnienia po 2.000 zł każde.
 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.