strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
WARUNKI
KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO
NA KOMPOZYCJĘ PRZESTRZENNĄ
pn. "REJS W TORUNIU"

Toruń, 2003 r.
Zamawiający:
Stowarzyszenie "Komitet Rejs" w Toruniu
ul. Podmurna 4/6
87-100 Toruń
Tel.: (0-56) 654-99-13

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie "Komitet Rejs" w Toruniu

Sekretarz organizacyjny Komisji Konkursowej:
Teresa Borchardt
Tel.: +48 (56) 659 33 38
Mob.: 0 692 112 670
e-mail: tborc@probot.torun.pl

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 188, poz. 1574).
2. Statut Stowarzyszenia "Komitet Rejs" w Toruniu.

Spis materiałów konkursowych:
1. Warunki konkursu rzeźbiarskiego.
2. Karta autorska.
3. Plan Torunia.
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa (w skali 1:500) terenu wyznaczonego pod budowę kompozycji przestrzennej pt. "Rejs w Toruniu" - na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.
5. Zdjęcia łodzi motorowej "Katarzynka".

Materiały konkursowe przekazywane będą (przesyłane) pod wskazany adres niezwłocznie po wpłynięciu potwierdzenia przekazu lub przelewu opłaty w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia "Komitet Rejs" w Toruniu (z dopiskiem: [Konkurs "Rejs w Toruniu"]):
BANK ZACHODNI WBK S.A. II ODDZIAŁ w TORUNIU
50 1090 1506 0000 0001 0109 3648

Łódź motorową "Katarzynka" można obejrzeć w miejscu wskazanym przez Sekretarza Stowarzyszenia p. Henryka Miłoszewskiego, tel. (0-56) 622 29 21.

Strona internetowa Konkursu:
http://www.probot.torun.pl/rejs/

Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 10 listopada 2003 r.
Termin kupowania materiałów konkursowych: do 15 grudnia 2003 r.
Termin składania pytań: do 31 grudnia 2003 r.
Termin składania prac oraz kart identyfikacyjnych: w dniu 3 marca 2004 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00
I posiedzenie Komisji Konkursowej: 8 marca 2004 r.
II posiedzenie Komisji Konkursowej: 11 marca 2004 r.
Ogłoszenie wyników: 11 marca 2004 r.
Otwarcie wystawy pokonkursowej: w dniu 19 marca 2004 r. o godz. 18:00
Zamknięcie wystawy pokonkursowej: 1 kwietnia 2004 r.
Odbiór prac: od 2 kwietnia 2004 r. do 9 kwietnia 2004 r.

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne 1
1.1. Rodzaj i forma konkursu 1
1.2. Uczestnicy konkursu 1
1.3. Cel konkursu 1
2. Obowiązujące ustalenia merytoryczne 2
2.1. Treść zadania konkursowego 2
2.2. Obowiązkowy program Kompozycji 2
2.3. Obowiązujący zakres opracowania 2
2.4. Kryteria oceny 3
3. Formalne zasady przeprowadzenia konkursu 3
3.1. Terminy konkursu 3
3.2. Sposób opracowania prac konkursowych 3
3.3. Zgłaszanie pytań i udzielanie odpowiedzi 5
3.4. Składanie i odbiór prac 5
3.5. Komisja Konkursowa 6
3.6. Kwalifikacja prac do grupy "N" i "O" 6
3.7. Nagrody 6
3.8. Ustalenia wiążące uczestników konkursu i zamawiającego 7 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.