strona główna SARP o/Katowice | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Archiwum SARP o/Katowice 2004 ||||| strona główna
UWAGA!! Ogłoszenie wyników z konkursu na Czechowice Dziedzice połączone z dyskusją pokonkursową i wystawą odbędzie się 6 grudnia 2004 o godz. 17:00- Galeria Architektury SARP

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONKURSU URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO PRZESTRZENNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU BYŁEJ FABRYKI ROWERÓW "APOLLO" W CZECHOWICACH DZIEDZICACH

Zamawiający- Organizator:
Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice
którego siedzibą jest:
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac 1-go Maja 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (032) 215-21-31
aks (032) 215-25-32
regon 000523608
NIP 652-10-89-460

Pełnomocnik Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/ Katowice
ul.Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
tel. (032) 253-97-74
faks (032) 32 253-92-30

PODAJEMY RAMOWY HARMONOGRAM PRAC
1. Ogłoszenie o konkursie w siedzibie Organizatora i Pełnomocnika Organizatora
w dniu 15.09.2004r .
oraz na stronie internetowej:
- Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach , www.czechowice dziedzice.pl
- SARP O/ Katowice, www. sarp.katowice.pl
Sekretariat SARP czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16.

2. Udostępnienie Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie):
a) odbiór regulaminu konkursu, osobiście w siedzibie Pełnomocnika Organizatora ,
b) lub poprzez zamówienie, które powinno zawierać: dane adresowe zamawiającego
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, numer NIP).

3. Ostateczny termin składania pytań - do 05.10.2004r.
liczy się dzień wpływu pytań do Sekretariatu SARP O/Katowice.

4. Ostateczny termin odpowiedzi na wszystkie złożone pytania -
do 08.10.2004r.
liczy się dzień umieszczenia na stronie internetowej SARP O/Katowice jednoczesnej
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
5. Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie -
do dnia 11.10.2004 r. do godziny 16 ,
z dotrzymaniem warunku art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Weryfikacja wniosków oraz dopuszczenie do udziału w konkursie -
do 15.10.2004r.
(wraz z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych),
z z wysłaniem listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem informacji o dopuszczeniu
bądź nie dopuszczeniu uczestnika.

7. Składanie prac konkursowych SARP O/Katowice ul. Dyrekcyjna 9 -
do dnia 29.11.2004r. do godziny 16 .

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników -
wraz z zorganizowaniem wystawy pokonkursowej 6.12.2004r. "6 grudnia 2004 o godz. 17- Galeria Architektury SARP
9. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA !

 
copyright © 2004 -SARP o/Katowice CREATED by F.D.G.